Organisation

Styrelsen 2020

Erik Apelgårdh, ordförande
Bertil Högberg
Anders Göranzon
Sara Olsson
Margareta Åkerström
Elias Carlberg
Gabriella Hammarin