Kuapa Kokoo (Ghana)

Då och nu

Kakaon i Divinechokladen odlas av cirka 80 000 medlemmar i kooperativet Kuapa Kokoo. Organisationen ägs av odlarna själva och bildades 1993, samma år som regeringen i Ghana tillät privat organisering inom kakaoodling. Man startade verksamheten i 22 bysamhällen med ungefär 2 000 medlemmar. Idag har kooperativet vuxit till att organisera ca 1 200 olika byar i fem olika regioner.

Produktionen

Odlarna skördar och torkar sina egna kakaobönor. I varje by finns det en ”recorder”, en person som är ansvarig för insamling och vägning av bönorna. Han eller hon väger bönorna, kontrollerar att kvaliteten är god och fördelar betalningen från kooperativet till odlarna. Från byarna transporteras sedan kakaobönorna till hamnen i Tema som ligger nära Ghanas huvudstad Accra. Ghanas myndighet som har ansvar för export och internationell försäljning köper bönorna från Kuapa Kokoo som sedan fraktas till Europa.

Chokladprodukterna tillverkas sedan av det engelska företaget Divine LTd som förädlar den gudomligt goda chokladen. Anledningen till att tillverkningen inte sker direkt i Ghana är att det skulle innebära högre ekonomiska och miljömässiga kostader som inte skulle komma odlarna till nytta. Istället har man arbetat fram en verksamhet där så stor del som möjligt kan gå tillbaka till Kuapa Kokoo. Odlarna äger själva 45 % av Divine LTd. Kooperativet har två medlemmar i Divines styrelse och får del av vinsterna från företaget.

Kuapa Kokoos motto är ”Papa Paa” som betyder ”Det bästa av det bästa”.

 

Sociala villkor

Kuapa Kokoo arbetar aktivt för att odlarna ska få ökade resurser och inflytande, för att främja demokrati och jämställdhet och för omhändertagande av det lokala samhället.

Genom Fairtrade- certifieringen får odlarna ett garanterat minimipris på 2000 dollar/ ton för sin kakao. Kooperativet får också en premie på 200 dollar per ton som går till olika hälso- utbildnings- och jordbruksprojekt. Vinsten som Kuapa Kokoo får som största ägare i Divine sätts också ihop med denna premie och bidrar till att man kan hjälpa ännu fler odlare till ett drägligt liv. Man har även startat kvinnogrupper som erbjudits möjligheter till lån för att säkerställa och utveckla sina familjers situation.

 

Divines hemsida >>DSCF6291

Ladda ner Divines app för Iphone och Ipad!

Läs mer här >>