Corr – The Jute Works (Bangladesh)

Corr The Jute Works är en marknadsförings- och exportorganisation för kvinnokooperativ som arbetar med hantverksproduktion. Verksamheten är ett av Caritas-Bangladesh projekt och startade redan 1973. Corr är en av pionjärerna inom Fair Trade och idag arbetar de med 2800 producent­grupper och sysselsätter 10000 människor. De var med och bildade Equota Forum som är paraply­organisationen för Fair Trade i Bangladesh.

 

Sociala villkor

Visionen för organisationen är att etablera social och ekonomisk värdighet för missgynnade och åsidosatta människor i Bangladesh och då speciellt försummade kvinnor från lands­bygden. Corr hjälper till med organisering och utbildning för att öka deras möjligheter till arbete, ekonomisk utveckling och självförsörjning. Detta sker exempelvis genom utbildning inom hantverk och ledarskap.

 
Produkter & handel

Corr säljer juteprodukter som änglar, korgar och väskor. 27 % av deras försäljning går till den kommersiella marknaden och resten går via Fair Trade organisationer. Man har börjat med ekologisk framställning av jute men än så länge i liten skala. Organisationen har också ett projekt i Dhaka där två katolska nunnor driver en syverkstad- en liten oas mitt i den kaotiska huvudstaden. Det finns även en butik med alla Corrs produkter och den är välbesökt av stadens invånare.

 
Läs om vårt besök hos Corr >> (PDF, öppnas i nytt fönster.)
Corr- The Jute Works hemsida >>