Palam Rural Centre (Indien)

Palam Rural Centre startade redan 1978 som ett projekt för att stödja kastlösa läderarbetare. Genom Palam fick de en möjlighet till långsiktig försörjning. Under 1980- talet flyttade många multinationella företag sin produktion till Indien och slog ut landets ursprungliga hantverksproducenter. Det blev svårt att hitta marknader för läderprodukterna och Palam började istället producera tvålar. Idag försörjer tillverkningen ungefär 150 personer med familjer.

 

Hand Foto Trade Aid

Verksamheten drivs som ett demokratiskt kooperativ och når ut till fattiga, oavsett kast. Tack vare försäljningen har man köpt mark och hus åt hantverkarna, en vårdcentral och en skola. Pengarna går också till sociala program, räntefria lån, utbildning och pensioner för de anställda. Palam betyder ”bro” på tamil.
Ladda gärna ner vår broschyr om Palam Rural Centre i foldern.