Organisation

Styrelsen 2021

Annica Dahlqvist, ordförande
Bertil Högberg, vice ordförande
Erik Apelgårdh
Clara van der Bos
Elias Carlberg
Anders Göranzon
Gabriella Hammarin
Johanna Karlsson
Sara Olsson