Globalens medlemssparkassa

Placera ditt överskott i vår sparkassa! Butiken behöver en buffert för att slippa ta dyra lån.

Här är de regler som gäller:

Regler för GLOBALENS medlemssparkassa

  1. Sparandet ska helst vara långsiktigt
  2. Varje sparande medlem får ett eget sparkassekontonummer (som anges på sparbeviset)
  3. Behållningen på kontot efter insättning ska vara minst 1 000:- och högst 25 000:­-
  4. Innestående medel utbetalas efter en månads uppsägning
  5. Ingen ränta betalas ut på innestående belopp
  6. Efter varje insättning och uttag utfärdar och skickar GLOBALEN ett kombinerat sparbevis och uttagsblankett till medlemmen
  7. Vid varje årsskifte utfärdar GLOBALEN ett årsbesked till medlemmarna
  8. Insatta medel är en oprioriterad fordran, dvs om GLOBALEN går i konkurs kan du förlora dina pengar

Insättning:

  1. Medlemmen betalar in ett belopp till föreningens bankgiro 5942-2295.
  2. OBS! Glöm inte ange namn och adress!

Uttag:

● Uttag görs genom att hela sparbeviset fylls i, skrivs under med namnteckning och skickas till GLOBALEN. Efter kontroll av behållningen utbetalas det uppsagda beloppet inom en månad på önskat sätt.

Är det något du undrar över?

Du kan alltid ringa till Thommy Johansson i Ekonomigruppen och fråga. Telefon 018 -50 67 24