Om Globalen

Vår idé

Världsbutiken Globalen drivs av en idé: att genom handel bidra till en hållbar utveckling. I vår Fair Trade Shop i Uppsala hittar du varor från producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Alla dessa varor har något gemensamt – de är inköpta till ett rimligt pris – ett pris som ger producenterna möjlighet att försörja sig, förbättra sina arbetsförhållanden och investera i sin framtid. Parallellt med vår försäljning av sådana varor arbetar vi med information och utbildning om våra handelspartners och om global handel. Globalen arbetar för rättvis handel – med respekt för människa och miljö. Fair Trade Shop Globalen är en ideell förening som driver en butik med för närvarande två anställda. Övrigt arbete utförs helt ideellt av volontärer. Vi är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Vårt organisationsnummer: 817602-2740

Glo​balens affärsidé

Fair Trade Shop GLOBALEN vill genom fair trade erbjuda livsmedel och unikt hantverk från småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Genom att stödja vår verksamhet bidrar du till att förbättra levnads- och arbetsvillkor för odlare, anställda och hantverkare. Vi vill vara en stämningsfull butik som skänker glädje och stimulerar till nyfikenhet hos våra kulturellt, socialt och globalt intresserade kunder. Fair Trade Shop har med stöd av ideella insatser och stort engagemang möjlighet att erbjuda det största utbudet av varor i Uppsala som är handlade enligt principerna om fair trade.

E-postadress: