Oktoberkampanj: WomenCraft

Månadens producent i oktober i Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas kalender är WomenCraft Social Enterprises. WomenCraft är ett kooperativ av skickliga kvinnliga hantverkare i östra Afrika, som designar och tillverkar vackra bruksföremål av naturfiber och färgstarka afrikanska tyger.

WomenCraft startade 2007 som en genomförandepartner till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och ett svar på kvinnors avsaknad av inkomstgenererande möjligheter i ett tidigare konfliktdrabbat område.

Sedan dess har WomenCraft växt till att bli ett dynamiskt, icke-vinstdrivande företag som gynnar före detta kvinnliga flyktingar från Burundi, Rwanda och Tanzania. De har kunnat skapa stabila ekonomiska förhållanden för sig och sina familjer, främjat sina lokalsamhällen och inspirerat människor i närmiljön. Idag är över 300 kvinnor anslutna till kooperativet.

Under oktober får du hela 25% rabatt på korgar och fat från WomenCraft hos Fair Trade Shop i Norrköping och 15% rabatt när du handlar i webbutiken Green & grejerna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.