Hem

Välkommen till Fair Trade Shop

Här hittar du presenter både för att ge bort och för att ge till dig själv, allt efter säsong och högtid!

Varorna kommer från Asien, Afrika och Latinamerika, tillverkade enligt internationella Fair Trade-principer.

Fair Trade Shop är en profilbutik som följer ett nationellt framtaget koncept gällande bl. a. inredning och grafisk profil. Det kan vara en egen butik eller avgränsad del av en butik med egen ekonomisk redovisning. En Fair Trade Shop har minst 85 % rättvist handlade varor. Rättvist handlade varor kan vara varor från World Fair Trade Organization eller Fairtrade International.

För att bli en Fair Trade Shop krävs det att man följer de särskilda kriterierna utformade för Fair Trade Shop.

Vad är en Fair Trade Shop?

En Fair Trade Shop är en profilbutik som arbetar med Fair Trade och följer ett framtaget nationellt enhetligt koncept gällande bl. a. inredning och sortiment. En Fair Trade Shop har minst 85 % rättvist handlade varor (enligt WFTO) och en gemensam hemsida med övriga Fair Trade Shops. En Fair Trade Shop bör även ha ett hyfsat läge på sin ort för butiksförsäljning, samt regelbundna öppettider.

Alla Fair Trade Shops är medlemmar i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna och följer deras medlemskriterier:

  • Medlemmen förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för WFTO:s principer för rättvis handel.
  • Medlemmens syfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska saluföras på det sätt och med den %-fördelning som anges i respektive medlemskategori.
  • Medlemmen strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.
  • Medlemmen informerar allmänheten om sina mål, produktens ursprung, producenterna och världshandeln. Den stödjer aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.
  • Medlemmen bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

Kontakt

Kontakt och medlemskap: info@fairtradeorg.se
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, J A Wettergrens gata 6, 421 30 Västra Frölunda

Vill du komma i kontakt med en butik? Du hittar alla butiker i högerspalten.